Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

tegevuskava

Lasteaia 2023 - 2024 õppeaasta tegevuskavaga saab tutvuda siit: