Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

METOODIKAD

Kotka Lasteaias rakendatakse metoodikat "Kiusamisest vaba lasteaed".
 
Metoodika kohta saab lugeda siit kiusamisestvabaks.ee
 
"Kiusamisest vabaks" programmi juhtmõte on, et alati saab olla hea kaaslane!
 
Hea kaaslane juhindub oma tegevuses neljast põhiväärtusest:
 
SALLIVUS - arvestame üksteise erinevustega ja kohtleme teineteist võrdsetena.
 
AUSTUS - arvestame kaaslastega ja oleme teineteisele eeskujuks.
 
HOOLIVUS - näitame kaaslaste suhtes üles huvi ja oleme abivalmid.
 
JULGUS - jääme endale kindlaks ja kaitseme ükstesit ebaõigluse eest.

 

Metoodikat tutvustav voldik