Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

tegevuskava

Lasteaia 2022-2023 õppeaasta tegevuskavaga saab tutvuda siit:

Kotka Lasteaed tegevuskava 2022-2023.pdf