Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 Õppekava

 Tegevuskava

 Ürituste kava

 Metoodikad

 Projektid

➤ Tugiteenused

PROJEKTID

Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastas Kotka Lasteaia projekti "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga", summas  5917,20 eurot.

 

 

Rahastuse toel soetasime lasteaeda järgmised komplektid:

Matatalab Pro Set (6 komplekti) - Matatalabi komplekt võimaldab varajases eas õppida programmeerimist läbi mänguliste ning käeliste tegevuste. Programmeerimisklotside asetamisega lauale saavad lapsed kiirelt oma programmi käivitada. Komplekt annab lapsele kohese eduelamuse. Matatalab on haridusrobot, mis on mitmekesine, tal on palju funktsioone: saab joonistada erinevaid sümboleid ja kujundeid, kirjutada tähti ja numbreid, luua muusikat, läbida erinevaid radu, robotid saavad sünkroonis liikuda või luua midagi täiesti uut oma fantaasiat kasutades. Sobib vanusele 4+

 

 

LEGO WeDo 2.0 (6 komplekti) - Kuna legod on lasteaias ühed lemmikmänguasjad nii poistel kui ka tüdrukutel, siis Lego WeDo 2.0 on ideaalne õppevahend lasteaeda. Lego WeDo 2.0 on asjalik robot koolieelikutele, aga sobib ideaalselt ka noorematele lastele, kellega saab juhendaja tegevusi läbi viia kas individuaalselt või väiksemates gruppides. Laps saab iseseisvalt kokku programmeerida palju erinevaid liikuvaid roboteid, seega toetab see komplekt väga hästi laste loovuse arengut. LEGO WeDo arendab käelist tegevust, süstib lastesse uudishimu, samal ajal arendab programmeerimise ja mõtlemise võimet. Sobib vanusele 7+

mTiny avastamiskomplekt (6 komplekti) - See on väga kaasahaarav haridusrobot, mis sobib mängimiseks igas vanuses lasteaialapsele. mTiny komplekt on loodud selleks, et arendada lastes loovat ja integreerivat mõtlemist. mTiny teeb eriliseks see, et tal on palju erinevaid funktsioone: toetab lugemist, matemaatikat, muusikat ja programmeerimise õpet. mTiny liigub, oskab rääkida, väljendanda emotsioone ning temaga saab joonistada tähti, numbreid, geomeetrilisi kujundeid ja läbida takisturadu. Sobib vanusele 4+

Tale-Bot Pro (6 komplekti) - Tale-Bot on uuem versioon ning rohkemate võimalustega põrandarobot, millel on alusmatid ja joonistamise funktsioon. Tale-Bot räägib eesti keeles, mis teeb tegevused lastega veelgi atraktiivsemaks ning toetab keeleõpet. Programmeerimine käib seljal olevates nuppudest, mis on erinevat värvi (otse, tagasi, paremale, vasakule). Robotile sisseehitatud mikrofoni vahendusel saab salvestada kuni 30s pikkuseid heliklippe. Sobib vanusele 3+

Coding Express (3 komplekti) - Coding Express ehk programmeerimisrong annab võimaluse meie lasteaia pisematele ja HEV lastele ehitada pildi abil suurematest klotsidest erinevaid objekte (lennujaam, bensiinijaam, sadam, loss jne), mis suunab lapsi tegema koostööd ühise eesmärgi nimel. Tahvelarvuti abil saavad lapsed rongi juhtida, kuulata erinevaid looma- ja pillihääli ning tutvuda emotsioonidega. Areneb ka varajane kõne- ja kirjaoskus, probleemide lahendamise oskus ja loovus. Progerong annab hea võimaluse meeskonnatööks, võimaluse tegutseda üheskoos väiksemates gruppides. Sobib vanusele 2+