LASTEAIAST

 Missioon

 Visioon

 Väärtused

 Hoolekogu

 Mudilasnõukogu

➤ Tööpakkumised

Visioon

Kotka Lasteaed on uuendusmeelne, kogukonda kaasav ühtehoidev pere, kus väärtustatakse ja hoitakse lapsepõlve.