dokumendid

 Põhimäärus

 Arengukava

 Kodukord

 Dokumendiregister

 Riiklik õppekava

 Andmekaitsetingimused

põhimäärus

Kotka Lasteaia põhimäärus asub siin