dokumendid

 Põhimäärus

 Arengukava

 Kodukord

 Dokumendiregister

 Riiklik õppekava

 Andmekaitsetingimused

KODUKORD

1.1. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel, keskkonnas ELIIS  ja paberkandjal lasteaias;
1.2. Kodukord on täitmiseks kohustuslik lapsevanematele, lasteasutuse töötajatele ja kõigile teistel isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

ÜLDINFO

Lasteaia lahtioleku aeg on 07:00-18:15
Valverühm töötab 07:00-08:00 ja 17:45 -18:15
Rühma töötaja annab lapse üle valverühma kell 17:40
Juhul, kui vanem pole hilinemisest rühma teavitanud, helistab valverühma töötaja vanemale kell 18:00
Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus ajutiselt sulgeda või liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, töötajate haigestumisel või koolitusel osalemisel).

1. Lapse saabumine
1.1. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia ära talle sobival ajal lasteaia ja rühma päevakava järgides, arvestades piisava ajavaruga, et laps jõuaks hommikul lasteaeda tulles ja õhtul lasteaiast koju minnes rahulikult riided vahetada. Soovitav lasteaeda saabumise aeg on 9:00, et laps saaks osa hommikupoolsetest õppe- kasvatustegevustest.
1.2. Vanemal on kohustus teavitada rühmapersonali ELIIS keskkonda kasutades või helistades, kas laps tuleb või ei tule lasteaeda hiljemalt kell 9:00, kuna rühmapersonal peab teavitama toitlustajale sööjate arvu kell 9:15.
1.3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt määratud isikule, kui vanem on sellest eelnevalt rühma teavitanud.
1.4. Juhul, kui tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järele tulemisega, palume sellest kindlasti rühma või valverühma töötajat informeerida. Kui lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud kella 19:00-ks ning töötajal pole võimalik saada lapsevanemaga ühendust, teavitatakse olukorrast politseid. Seejärel otsustatakse, kuidas antud olukorras edasi tegutseda.
1.5. Lasteaia töötajad ei anna last üle:
● Võõrale isikule eelneva etteteatamiseta;
● Alkoholijoobes isikule;
● Alla 10 aasta vanusele lapsele;
● 10-14 aastasele lapsele ilma lapsevanema avalduseta.

2. Lapse Tervis

2.1. Ootame lasteaeda terveid lapsi. Lasteaeda ei lubata last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
2.2. Rühma töötajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, nohu, palavik, iiveldus ja oksendamine, kõhulahtisus, nahalööve, silmapõletik, peatäid.
2.3. Juhul, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse, palume sellest kindlasti lasteaeda informeerida. Laps peab jääma koju 48 tundi pärast kõhulahtisuse või oksendamise lakkamist. Vaata rohkem nõuandeid siit https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/Muud/Soovitused_nakkushaiguste_leviku_tokestamiseks_lasteasutustele.pdf
2.4. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Allergiate kohta esitab lapsevanem arstitõendi.
2.5. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda, käte pesemise nõuandeid ja järgitakse Terviseameti juhiseid.

3. Turvalisuse tagamine

3.1. Lasteaiakoha saamisel väljastatakse perele magnetkaart. Kaardi kaotsiminekul ostab lapsevanem lisakaardi, lisakaart maksab 5€. Lapse lasteaiast lahkumisel tagastatakse magnetkaart lasteaiale.
3.2. Laste puhkamise ajal on laste juures üks täiskasvanud töötaja.
3.3. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse
lapsevanemaid telefonitsi või e-maili teel (sõltuvalt olukorra keerukusest). Tulekahju korral evakueeritakse lapsed Laagri kooli Möldre majja. Palume Teie kontaktandmete muutusest rühmas kohe teada anda.
3.4. Lasteaia territooriumile sisenedes ja väljudes palume sulgeda jalgväravad.
3.5. Palume lasteaeda ohtlikke (väikeseid ja õrnu detaile sisaldavaid) ja vägivallale õhutavaid mänguvahendeid mitte kaasa võtta.
3.6. Lasteaia töötajad ei vastuta lasteaeda kaasa võetud mänguasjade katkimineku ja kadumise eest.
3.7. Lastel on lasteaias turvalisuse huvides keelatud kanda ehteid (keed, sõrmused, rippuvad kõrvarõngad).

4. Lapse riietus

4.1. Lapsel peab lasteaias kaasas olema isiklik kamm, vajadusel juuksekummid, taskurätik (pabertaskurätikud), vahetuspesu ja riided;
4.2. Lapse riietel ei ole lubatud pikki nööre, aasasid, takerduvaid salle ja muid ohtlikke detaile. Kinnitused (lukud, trukid) peavad olema terved, turvalised ja töökorras;
4.3. Lapsel on alati ilmastikule vastav peakate;
4.4. Lapsel on õue -ja toariided;

Vastame hea meelega kõikidele tekkinud küsimustele!

Kinnitatud hoolekogu koosolekul 07.11.2022 (protokoll 07.11.2022 nr. 1-4/1)