LAPSEVANEMALE

 Päevakava

 Teenused ja hinnad

 Menüü

 Huviringid

 Lasteaeda tulek ja minek

➤ Lapse lasteaiatee algus; soovitused

lasteaeda tulek ja minek

Lapse lasteaiajärjekorda lisamist, lasteaeda vastuvõtmist ja väljaarvamist reguleerib Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

 

Lapse saab Kotka Lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno, mille kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida.
 
Süsteemi saab siseneda ID-kaardi ja mobiil-ID abil.
 
Saue vald tagab teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias üldjuhul lasteaiakoha 1. septembrist lastele, kes on 30. septembri seisuga vähemalt 3-aastased.
 

https://sauevald.ee/lasteaia-jarjekord

 

LASTEAIAST LAHKUMINE

Lasteaiast lahkudes tuleb ARNO keskkonnas teha taotlus lasteaiakoha kasutamise lepingu lõpetamiseks hiljemalt 2 nädalat enne lahkumist ja seal märgitakse lahkumise kuupäev. Seda ka siis, kui laps läheb kooli (seoses kooliminekuga lasteaia leping automaatselt ei lõpe). 

Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
1) kui laps läheb kooli;
2) vanema avalduse alusel, kui laps lahkub lasteaiast;
3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.
 
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.
 
Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga.
 
Kui vanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteaeda vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, siis on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.
 
Lisainfo saamiseks Saue valla sissekirjutusega peredele on võimalik pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialisti Lily Roop poole,
tel 5302 1854 või aadressil lily.roop@sauevald.ee