dokumendid

 Põhimäärus

 Arengukava

 Kodukord

 Dokumendiregister

 Riiklik õppekava

 Andmekaitsetingimused

arengukava

Kotka Lasteaia arengukava saad lugeda siit: /documents/34074426/0/Kotka+arengukava+2023+-+2028.pdf/232dad00-f3d3-42cf-90b7-6383150d5eb5